top of page

KURUMSAL

Toplumsal Duyarlılık Projeleri altında bulunan Kurumsal İşler Koordinatörlüğü Organizasyon, Yardım Kampanyaları, Gönüllülük Zirvesi, Sponsorluk ve Tanıtım olmak üzere toplamda beş alt projeden oluşmaktadır. Her biri farklı bir amaca hizmet eden bu projelerimiz toplumdaki farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Birbirlerini hiç  tanımayan çocukları birleştiren çocuk şenliğinden, en ücra köylere ulaşan yardımlara kadar çeşitli toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir misyona sahibiz. 21 Yıldır süregelen Toplumsal Duyarlılık Projelerinin dışa açılan kapısı olan Kurumsal İşler Koordinatörlüğü diğer üniversitelerdeki topluluklara rol model olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Organizasyon
  • Flickr
  • Instagram

Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında atak etkinlikler ve kaynaşmalar düzenleyen Organizasyon alt grubu, düzenlediği etkinliklerle hem kampüs içinde ve dışında gönüllük bilinci oluşturmayı hem de TDP gönüllülerinin iyi vakit geçirmesini sağlayarak büyük bir aile ortamı oluşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

TDP kapsamındaki 300’ü aşkın çocuğun gönüllülerimizle bir araya geldiği TDP Çocuk Şenliği, minik dostlarımızı ziyaret edip onlara mama yardımı yaptığımız Barınak Ziyareti, kampüs içinde kadına şiddete farkındalık oluşturduğumuz Unite etkinliği, Şehit Ailelerine Ziyaret, TDP oyun gecesi, TDP Mezunlar Günü, projeler arası spor turnuvaları ve TDP Yılbaşı Kutlaması Organizasyon ekibinin düzenlediği başlıca etkinliklerdir.

DSCF9799.jpg
Yardım Kampanyaları
yardım_website_1.jpeg
  • Flickr
  • Instagram
  • Twitter

Yardım Kampanyaları olarak yılda 2 tane mont ve bot standı, 2 tane de kitap ve kırtasiye standı olmak üzere toplamda 4 tane stant açıyoruz. İhtiyacı olan köy okullarının bize yolladığı ihtiyaç listelerindeki dilekleri A ve N binasında açtığımız stantlardan çeken gönüllü öğrenciler, personeller ve akademisyenler süresi dolana kadar çektikleri dilekleri gönüllülerimiz bulunduğu stantlarımıza getiriyorlar. Çocukların dileklerini topladıktan sonra gönüllülerimizle bir gün belirleyip topladığımız yardımları bize mail yoluyla ulaşan okullara göndermek için 70.yurdun deposunda koliliyoruz ve en sonunda birlikte kargo aracılığıyla çocuklara dileklerini ulaştırıyoruz.

Gönüllülük Zirvesi
  • Flickr
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook

Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri bünyesinde gerçekleştirilen Gönüllülük Zirvesi her yıl farklı bir sosyal soruna dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmak, Türkiye’nin bütün illerinden sosyal sorumluluğa gönül vermiş gençleri, alanında uzman ve tecrübeli insanlarla bir araya getirerek ülkesel bir gönüllülük ağının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2017 yılında “Erken Yaşta Zorla Evlilikler”, 2018 yılında “Çocuk İşçiler” ve 2019 yılında “Engelsiz Yaşam” temalarıyla dayanışma olgusunun güçlenmesine katkıda bulunan Gönüllülük Zirvesi bu sene yeni bir temayla daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor. Gönüllük Zirvesi 2021’de görüşmek dileğiyle...

10t4.JPG
Tanıtım

TANITIM

TDP tanıtım alt grubu olarak sosyal medya aracılığı ile yaptığımız etkinlikleri tanıtıp daha çok insana ulaşmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki yaptığımız etkinlikler ne kadar çok kişiye ulaşırsa gönüllü kitlemiz ve dolayısıyla ulaşabildiğimiz kişi sayısı da aynı oranda artacak. Bu yüzden Instagram, Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal mecralarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TDP bünyesinde bulunan 15 projenin hepsinden haberdar olabilmek ve tanıtımlarını daha başarılı bir şekilde yapabilmek için her projeden seçtiğimiz iki ya da üç kişiyle sosyal medya alt gruplarımızı kurduk. Böylece daha koordineli bir şekilde çalışabiliyor ve projelere sosyal medya platformlarında düzenli ve etkili olabilmeleri için destek sağlıyoruz. Tanıtımı yapılan bir etkinliğin içeriği kadar görselliğinin de çok önemli olduğunun farkında olduğumuz için elimizden geldiğince yaratıcı tasarımlar yapıp dikkat çekici postlar paylaşarak daha çok kişinin aklında yer edinmeyi istiyoruz.

Sponsorluk

SPONSORLUK

Kurumsal İşler Koordinatörlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Sponsorluk biriminin temel amacı, gerekli ihtiyaçların bağışlanmasına ön ayak olmaktır. Toplumsal Duyarlılık Projelerindeki her etkinliğe, yaptığımız sponsorluk çalışmalarıyla katkıda bulunmayı  hedefliyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz olağanüstü sponsorluk haftası ile gıda  firmalarından kırtasiye firmalarına, kıyafet firmalarından boya firmalarına kadar hem yerel hem global işletmelerle işbirliği yapmaktayız. Geçirdiğimiz mailleşme süreci ve düzenlediğimiz toplantılarla gönüllülerimizin hem farkındalığını artırmakta hem de onları iş hayatına hazırlamaktayız. Yaptığımız bu çalışmalar  sayesinde daha çok insanın yüzündeki gülümsemenin sebebi olmaktayız.

bottom of page