top of page
8.png

UMUDUN YURTTAŞLARI PROJESİ

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ

HAKKIMIZDA

Umudun Yurttaşları (UYP) Projesi, ülkemize 2011 yılından itibaren gelmeye başlayan mülteci çocukların ve ailelerin Ankara’da yaşadıkları eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçları karşılayamama problemlerini gözlemleyen öğrenciler tarafından beş yıldır aktif hale getirilmiş, bugünkü halini almıştır. Öncelikli amacı, savaşta ebeveynlerini, kardeşlerini, yakınlarını kaybetmiş ve travma yaşayan çocuklara gerekli sosyal desteği sağlamaktır, mülteci çocukların ve dolayısıyla ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda üniversite öğrencilerimize Türkiye’deki mülteci farkındalığını aşılamayı da hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan tüm etkinliklerimiz, savaşın çocuklar üstündeki etkisini en aza indirgemek için çeşitli yöntemler araştırmakta, temel ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar ve aileler için çözümler üretmekte ve her gün ırkçılık gerçeğiyle karşı karşıya kalan çocuklarımız için farkındalık çalışmaları yürütmektedir. Her gün gelişen Umudun Yurttaşları Projesi barış içinde yaşayan bir toplum ve mutlu çocukları hedef kitlesine koyarak ilerlemektedir.

Hakkımızda
4.png

HEDEF KİTLEMİZ

Ankara'da ikamet eden ihityaç sahibi mülteci aileler ve bu ailelerin çocukları hedef kitledir. Bir süredir Doğu Mahallesi civarında yaşayan mülteci aileler baz alınarak gıda yardımı ve eğitim etkinlikleri yapılmaktadır ancak ilerleyen dönemlerde başka ihtiyaç sahipleri tespit edilerek projenin ilgilendiği bölge değişiklik gösterebilir.

ETKİNLİKLERİMİZ

Eğitim etkinliklerimiz ile mülteci ailelerden gelen çocukların sosyal alanda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, yeni girdikleri ortamlara uyum sağlama yetilerinin geliştirilmesi, değişken ve dış etkilere açık kişiliklerinde özgüven ve özsaygı kavramlarının oturması amaçlanmıştır. Bu etkinliklerin içeriğini karşılıklı iletişime dayalı, dil ve zeka gelişimini destekleyen, stratejik oyunlar oluşturmaktadır.

12.png
5.png

YARDIM

Yardım faaliyeti kapsamında yaptıklarımız, ihtiyaç sahibi mülteci aileleri tespit ederek temel gıda ve hijyen ürünü paketleri hazırlamak ve bunların dağıtımı. Pazar günlerinde yaptığımız bu yardımda gönüllülerimiz ailelerle olan iletişim, gıda paketleme ve market alışverişi noktasında katkı sağlıyorlar. Böylelikle ailelerin yaşadıkları şartları ilk elden tecrübe etme imkanına da sahip oluyorlar.

No one puts their children in a boat

unless the water is safer than the land.

                   

           Sular karadan daha güvenli olmadıkça hiç kimse çocuğunu tekneye bindirmez.

WARSAN SHIRE

FOTOĞRAF GALERİSİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • Flickr
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page